KURZY V RÁMCI CŽV

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Všeobecné informace |  Profesní kvalifikace

VŠTVS PALESTRA je autorizovaná osoba oprávněná k vydávání osvědčení o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž.
Profesní kvalifikaci lze získat dle zákona 179/2006 Sb. na základě úspěšně vykonané zkoušky.

Ke zkoušce je možné se přihlásit podáním přihlášky.
Přihláška zde.
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku uchazeč doručí na studijní oddělení VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, 197 00, Praha 9.
Uchazeč obdrží nejdéle 21 dní od podání přihlášky pozvánku na zkoušku profesní kvalifikace.
Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky v budově školy.
Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace: 1500 kč.
Poplatek se hradí převodem na účet 3 309 309 309/0800, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.
Ke zkoušce je uchazeč povinen přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti.

V případě dotazů je možné kontaktovat studijní oddělení VŠTVS PALESTRA:

Eva Kaiserová, DiS.
kaiserova@palestra.cz

Tel: 212 277 726