Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Sportovní masáž

Zkouška ověřuje dovednost uchazeče jednat s klientem, zhodnotit jeho současný zdravotní stav, zvolit a provést individuální způsob masáže v souladu s aktuálními potřebami a požadavky klienta.
Detail kurzu