8
Lis 2019

6. bienále Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“

7. 11. 2019 se uskutečnilo 6. bienále Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze. Jednání konference bylo zaměřeno na tři hlavní tematické oblasti: Wellness, zdraví a kvalita života seniorů; Povědomí veřejnosti o důležitosti wellness pro lidský život; Zdravotní přínosy wellness pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách sportu.

Cílem 6. bienále Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ bylo pomoci překlenout propast mezi výzkumem a aplikací do praxe a sdílení znalostí a praktických transformací z mezinárodního hlediska. Byly prezentovány nejnovější koncepční přístupy s ohledem na bio-psycho-sociální determinanty kvality života seniorů.

Konference se konala pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA doc. PhDr. Pavla Tilingera, CSc., s podporou Grantové agentury České republiky v rámci projektu GAČR ID 17-25710S „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“.

Na konferenci byly prezentovány kromě vědeckých výstupů českých odborníků také výzkumné studie odborníků z Bulharska, Japonska, Kanady, Polska, Ruska, Řecka, Slovenska a USA.

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. a doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. obdrželi u příležitosti konference z rukou rektora „Čestné uznání a pamětní medaili VŠTVS Palestra za vynikající dlouholetý přínos pro rozvoj Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.