12
Lis 2019

Modernizace studia

Na Palestře probíhá projekt Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření nových studijních programů zaměřených na praxi, nově vytvořených e-learningových opor pro studenty bakalářského a magisterského studia a dále posílení zájmu o výměnné zahraniční pobyty vytvořením e-learningového prostředí pro zahraniční studenty. Vznik e-learningových opor reflektuje požadavky a potřeby studentů, začleňuje využívání moderních technologií do výuky. Více zde