Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase

CHARAKTERISTIKA KURZU

Cílem studia je utváření pedagogických kompetencí potřebných pro samostatné a tvořivé vedení tělovýchovných a sportovních aktivit dětí, mládeže i dospělých a rozvíjení základních organizačních a řídících dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro praktické vedení cvičebních aktivit.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit a zajistit:

  • organizaci sportovně zaměřených školních akcí, soutěží a kurzů;
  • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních;
  • sportovní část obsahového zaměření škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časový plán je v rozsahu 58 hodin.

 

CENA

Cena kurzu je  5 850 Kč.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: