DVPP

Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě

Absolventi získají kompetence pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Osvojí si organizační a bezpečnostní návyky, naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí.
Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce

Absolventi budou umět pomocí tvořivé práce s různými materiály rozvíjet specifické dovednosti a pracovní návyky v oblasti výtvarné výchovy.
Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

Absolventi budou umět vyhledat pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce adekvátní volnočasové aktivity, které využívají prvků a postupů „dramatického umění“.
Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase

Absolventi budou umět samostatně vést tělovýchovné a sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Budou rozvíjet základní organizační a řídící dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem pro praktické vedení cvičebních aktivit.
Detail kurzu
DVPP

Metodika cvičení ve fitnesscentru

Studenti kurzu se seznámí se základními druhy cvičení na cvičebních  strojích ve specifickém prostředí fitcentra. Získají znalosti o tvorbě fitness programů.
Detail kurzu
DVPP

Metodika zdravotní tělesné výchovy

Kurz umožní studentům získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které se stanou východiskem k provádění kompenzačních, rekondičních a regeneračních cvičení a dalších pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince.
Detail kurzu
DVPP

Metodika výuky školního plavání

Absolventi prohloubí své dovednosti potřebné ke zdokonalení plaveckých způsobů, k záchraně tonoucího a k metodice výuky dětí předškolního a školního věku.
Detail kurzu
DVPP

Instruktor školního snowboardingu

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na snowboardu. Tím získají kompetence pro vedení snowboardového výcviku dětí a mládeže.
Detail kurzu
DVPP

Instruktor lyžování

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na lyžích. Tím získají kompetence pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže.
Detail kurzu