Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě

CHARAKTERISTIKA KURZU

Tato specializace integruje geografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky a základní dovednosti praktické turistiky. Účastníci získají kompetence pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Vedle nich si osvojí organizační a bezpečnostní návyky, naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí.

Součástí je i vícedenní soustředění v přírodě, ve kterém budou mít účastníci vzdělávací akce možnost aplikovat získané teoretické vědomosti a dovednosti přímo v terénní praxi.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit:

  • Obsahové zaměření a organizační zajištění škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy;
  • organizaci sportovně zaměřených školních akcí, soutěží  a kurzů;
  • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časový plán je v rozsahu 58 hodin.

 

CENA

Cena kurzu je 8 900 Kč. Cena je včetně ubytování, dopravy a polopenze.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: