Spa and Wellness Hospitality Management

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Program je připravován jako interdisciplinární program určený pro výuku manažerských dovedností se zaměřením na oblast wellness. Studium je určeno všem, kteří mají ambici získat toto jedinečné vysoce kvalitní a prakticky orientované manažerské vzdělání.

Základní filosofií výuky je vyváženost kombinaci nutných prvků a metodologie z teorie a konkrétní aplikace v praxi. Proto je potřebné zdůraznit, že lektorský tým tvoří zkušení akademičtí pracovníci a špičkoví externí odborníci z praxe. Na základní prvky a metodologie teoretického základu bude navazovat výuka praktických dovedností, která bude probíhat v malých skupinách, kde je prostor pro diskusi s lektory. V praktické části výuky klademe důraz na řešení konkrétních situací vycházejících ze současných podmínek a výzev očekávaných trendů a inovací.

VIZE PROGRAMU

Stát se uznávaným vysoce kvalitním, výběrovým programem poskytujícím jeho absolventům vzdělání ve sportovním managementu na úrovni, která je konkurenceschopná v mezinárodním srovnání. Ať už toužíte po vlastnictví nebo správě lázní nebo jste již ostříleným profesionálem, zdokonalte své znalosti a možnosti kariérního postupu pomocí praktického, skutečného lázeňského a wellness vzdělávání vyučovaného předními odborníky v oboru. V tomto komplexním programu se naučíte všechny aspekty úspěšného provozu lázní a také obchodní strategie, které můžete použít pro trvalý růst a ziskovost v tomto neustále se vyvíjejícím odvětví.

CÍLE PROGRAMU

Program MBA „Spa and Wellness Hospitality Management“ chce nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi.

Program je hlavně určen pro

 • Jednotlivce, kteří chtějí vstoupit do oblasti lázeňského a wellness managementu.
 • Současní majitelé lázní, ředitelé a praktiky.
 • Zaměstnance lázní potřebují školení managementu.
 • Obchodní profesionálové a podnikatelé vstupující do lázeňského a wellness průmyslu.
 • Lékaře, sestry a další zdravotníky, kteří hledají změnu v kariéře.
 • Výrobce a vývojáře produktů pro lázeňský a wellness průmysl.
 • Odborníky na wellness, zdraví, lékařství a fitness, kteří se snaží rozšířit své znalosti o tomto odvětví.
 • Zástupce z odvětví obchodu, pohostinství a cestovního ruchu zvažují rozvoj projektů souvisejících s lázeňstvím.

STUDIJNÍ PLÁN

Program je dvouletý, 3 semestry je výuka, 4. semestr je na individuální konzultace, dokončení předmětů a zpracování závěrečné práce, případně na doplňkové semináře a workshopy.

 • Celý program je rozdělen na 9 modulů, každý modul se dělí na předměty (2 – 3 v každém modulu) a tato předměty jsou v průběhu studia uzavřeny zápočtem nebo zkouškou, podle důležitosti předmětu.

Termíny výuky v novém MBA programu

Prezenční výuka Mariánské lázně (celý den, 8:45 – 17:00 hodin, 9 vyučovacích hodin):

– 22. – 24. 2. 2024

– 18. – 20. 4. 2024

– 16. – 18. 5. 2024

Online výuka (vždy 17 – 20 hodin prostřednictvím google meet):

– 28. 2. 2024

– 13. 3. 2024

– 3. 4. 2024

– 24. 4. 2024

 • Rozsah MBA programu je 90 odučených hodin za semestr, z toho 70 – 75 hodin prezenčně, zbytek on-line prostřednictvím google meet a google classroom
 • Prezenční výuka je ve 3 blocích v rozsahu 3 dny za semestr
 • Online výuka bude ve tříhodinových přednáškách
 • Termíny výuky budou stanoveny v polovině prosince 2023 na celé dvouleté studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečná zkouška se skládá pouze z obhajoby závěrečné práce, není zde teoretická zkouška. Téma závěrečné práce si každý student volí na konci 1. semestru a průběžně na ní pracuje. Měla by být se zaměřením na management, praktická a spojená se současným zaměstnáním, nebo s plánovaným směřováním.

K závěrečným zkouškám může jít student, který má splněné všechny požadované předměty a získal požadovaný počet kreditů. Termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku. Závěrečnou zkoušku musí student splnit nejpozději do dvou let od uzavření posledního ročníku studia. Obhájená Závěrečná práce se zveřejňuje. Úspěšným absolventům vydá VŠTVS PALESTRA osvědčení o absolvování.

VYUČUJÍCÍ V PROGRAMU

Odborným garantem programu je Doc. Dr. Ing. Sujit Chaudhuri, CSc.

https://vstvs.palestra.cz/profile/doc-dr-ing-sujit-chaudhuri-phd/

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM

Školné za akademický rok: 51 500 Kč + DPH (cena s DPH 62 315 Kč)

Poplatek za přihlášku ke studiu: 1 000 Kč

Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu

VYSTAVENÍ FAKTURY NA IČO

V případě požadavku vystavení faktury na zaměstnavatele, nebo na jiné IČO, kontaktujte eko@palestra.cz před provedením platby za přihlášku ke studiu nebo školného, po té nebude možné změnu akceptovat.

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijetí je bez přijímacích zkoušek, podmínkou přijetí je minimálně titul Bc., nebo střední vzdělání doplněné minimálně 3 letou praxí v oboru, nebo na manažerské pozici.

KONTAKT

Dotazy ohledně studia: Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS. mirovsky@palestra.cz

Dotazy ohledně přijímacího řízení: Eva Kaiserová, DiS. kaiserova@palestra.cz

Registration for : Spa and Wellness Hospitality Management

[contact-form-7 id="Select"]
Chci přejít na přijímací řízení

Sdílej na: