Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na fitness

V rámci studia programu Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na fitness získají studenti komplexní znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů zejména v oblasti zvyšování osobní sportovní výkonnosti, dále v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti.

V rámci odborné praxe se studenti seznámí se specifičností práce s klienty a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách.

V rámci studia po splnění daných podmínek může student výběrem z této specializace v kombinaci s volitelnými předměty získat nejen základní dovednosti pro řízení tréninkového procesu ve vybraných sportovních disciplínách, ale i řadu osvědčení – např. Instruktor školního lyžování, Instruktor zdravotní TV, Instruktor školního snowboardingu a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sportovní a rekondiční masér.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent studijního programu sportovní a kondiční specialista se specializací fitness má přehled o všech benefitech pohybové aktivity včetně somatických, psychologických a sociologických a je schopen koncipovat pohybové programy pro celé spektrum klientů. Absolvent nalezne uplatnění v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborný poradce v oblasti zdravotní prevence v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovný pracovník v mimoškolní tělesné výchově.

STUDIJNÍ PLÁN

Registration for : Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na fitness

[contact-form-7 id="Select"]
CHCI PŘEJÍT NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Sdílej na: