Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness

V rámci studia programu Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness získají studenti komplexní znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti utváření pozitivních postojů k vlastnímu tělesnému i duševnímu zdraví. Význam slova wellness je stavem optimální rovnováhy, životní pohody a spokojenosti a dobrého zdravotního stavu. V anglickém jazyce často vyjádřeno jako “BODY/MIND/SPIRIT balance“ – tedy optimální stav navozený spoluprací těla, mysli a ducha. Do kategorie služeb napomáhajícím dosažení wellness patří i kombinace procedur regeneračních, preventivních, relaxačních.

V rámci studia po splnění daných podmínek může student výběrem z této specializace v kombinaci s volitelnými předměty získat řadu osvědčení – např. Instruktor školního lyžování, Instruktor zdravotní TV, Instruktor školního snowboardingu a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sportovní a rekondiční masér.

📢 Od akademického roku 2024/2025 lze specializaci Wellness studovat v Praze nebo v Mariánských Lázních‼️

Palestra podepsala Memorandum o spolupráci s městem Mariánské Lázně, které nám otevírá možnost rozšíření výuky do Karlovarského kraje.  Připravujeme pro studentky a studenty (nejen) z Karlovarského kraje možnost praxí a praktické výuky „doma“. To vše za podpory Institut lázeňství a balneologieKarlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

📌 V Mariánských Lázních bude probíhat 50% výuky. 📌 Místo výuky: Chopinův Dům. 📌 Podmínka pro otevření programu: naplnění kapacity 20 studentů. 📌 Pouze kombinované studium.

‼️ Uchazeč na tuto specializaci musí zvolit přihlášku ke studiu dle místa, kde chce studovat‼️

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent studijního programu sportovní a kondiční specialista se specializací wellness je schopen aplikovat Wellness programy pro různé věkové kategorie či zdravotní omezení. Umí pracovat s moderními diagnostickými přístroji, díky kterým dokáže analyzovat konkrétní obtíže klienta. Absolvent specializace wellness je schopen k navrhovaným Wellness programům připravit výživový, pitný a pohybový režim s ohledem na potřeby klienta. Uplatnění na trhu práce nalezne ve fitness centrech, v rámci poskytování hotelových služeb, při soukromé praxi, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či klubových centrech.

STUDIJNÍ PLÁN

Registration for : Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness

[contact-form-7 id="Select"]
CHCI PŘEJÍT NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Sdílej na: