Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness

V rámci studia programu Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness získají studenti komplexní znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti utváření pozitivních postojů k vlastnímu tělesnému i duševnímu zdraví. Význam slova wellness je stavem optimální rovnováhy, životní pohody a spokojenosti a dobrého zdravotního stavu. V anglickém jazyce často vyjádřeno jako “BODY/MIND/SPIRIT balance“ – tedy optimální stav navozený spoluprací těla, mysli a ducha. Do kategorie služeb napomáhajícím dosažení wellness patří i kombinace procedur regeneračních, preventivních, relaxačních.

V rámci studia po splnění daných podmínek může student výběrem z této specializace v kombinaci s volitelnými předměty získat řadu osvědčení – např. Instruktor fitcentra, Instruktor školního lyžování, Instruktor zdravotní TV, Sportovní a rekondiční masér, Instruktor školního snowboardingu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent studijního programu sportovní a kondiční specialista se specializací wellness je schopen aplikovat Wellness programy pro různé věkové kategorie či zdravotní omezení. Umí pracovat s moderními diagnostickými přístroji, díky kterým dokáže analyzovat konkrétní obtíže klienta. Absolvent specializace wellness je schopen k navrhovaným Wellness programům připravit výživový, pitný a pohybový režim s ohledem na potřeby klienta. Uplatnění na trhu práce nalezne ve fitness centrech, v rámci poskytování hotelových služeb, při soukromé praxi, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či klubových centrech.

STUDIJNÍ PLÁN

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aktuální informace naleznete na stránce Přijímací řízení pro bakalářské studium

Sdílej na: