Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce

CHARAKTERISTIKA KURZU

Cílem této specializace je pomocí tvořivé práce s různými materiály rozvíjet specifické  dovednosti a pracovní návyky v oblasti výtvarné výchovy. Učí jak rozvíjet představivost, obrazotvornost, fantazii a výtvarné cítění, otevírá cestu k výtvarným aktivitám s dětmi i dospělými v zařízeních pro volný čas. Směřuje k rozvoji osobnosti a ke znovuobjevování vztahu k tradičním materiálům, které nás i dnes běžně obklopují. Tvořivá setkávání s materiály umožní studentům získávat řadu zkušeností a námětů.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit:

  • Koncepci a realizaci školních soutěží v oblasti výtvarné výchovy;
  • koncepci a realizaci školních kurzů zaměřených na výtvarnou výchovu;
  • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časový plán je v rozsahu 54 hodin.

 

CENA

Cena kurzu je  4 850 Kč.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: