Vychovatelství

Vychovatelství (kombinované studium)

Kurz je určen zaměstnancům školských institucí, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci. Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství.
Detail kurzu