Etická komise

Etická komise VŠTVS Palestra je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠTVS Palestra. Je zřízena pro otázky dodržování etiky při plnění vědecko-výykumných úkolů na VŠTVS Palestra. Součástí Etické komise je rovněž Disciplinární komise, jejíž funkce je určena disciplinárním řádem.

 

Etický kodex
Etický kodex VŠTVS Palestra naleznete zde

 

Složení Etické komise:

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – předseda
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Mgr. Milena Špačková
Mgr. Pavel Špaček
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Kamila Bulířová (pověřenec GDPR)

 

Interní grantová agentura VŠTVS PALESTRA – GAPA

Členy grantové agentury jsou členové kolegia rektora a vedoucí kateder.

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

JUDr. Michal Frabša – předseda
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová
Eva Kaiserová, DiS.

Zástupci Akademického senátu:

Eva Kaiserová, DiS.
Mgr. Kamila Bulířová

 

Výsledky jednání Etické a Disciplinární komise jsou zveřejněny v rámci školního intranetu.