Etická komise

Etická komise VŠTVS Palestra je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠTVS Palestra. Je zřízena pro otázky dodržování etiky při plnění vědecko-výykumných úkolů na VŠTVS Palestra. Součástí Etické komise je rovněž komise disciplinární, jejíž funkce je určena disciplinárním řádem.

 

Etický kodex
Etický kodex VŠTVS Palestra naleznete zde

 

Složení Etické komise:

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – předseda
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Mgr. Milena Špačková
Mgr. Pavel Špaček
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Kamila Bulířová (pověřenec GDPR)

 

Interní grantová agentura VŠTVS PALESTRA – GAPA

Členy grantové agentury jsou členové kolegia rektora a vedoucí kateder.

 

Disciplinární komise

JUDr. Michal Frabša – předseda
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová

 

Zástupci Akademického senátu:

Mgr. Kamila Bulířová nebo Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

 

Výsledky jednání Etické a Disciplinární komise jsou zveřejněny v rámci školního intranetu.