Etická komise

Etická komise VŠTVS Palestra je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠTVS Palestra. Je zřízena pro otázky dodržování etiky při plnění vědecko-výykumných úkolů na VŠTVS Palestra. Součástí Etické komise je rovněž Disciplinární komise, jejíž funkce je určena disciplinárním řádem.

 

Etický kodex
Etický kodex VŠTVS Palestra naleznete zde

 

Složení Etické komise:

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. – předseda
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová (pověřenec GDPR)

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

JUDr. Michal Frabša – předseda
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová
Eva Kaiserová, DiS.
Bc. Daniela Kuthanová – zástupce studentů

 

Výsledky jednání Etické a Disciplinární komise jsou zveřejněny v rámci školního intranetu.