Odborný profil – Tomáš Mirovský

  • Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS.

Kontakty:

  • mirovsky@palestra.cz
  • +420 603 887 419
  • Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci
  • Ředitel silničního běžeckého závodu PALESTRA Kbelská 10

 

Odborný a profesní profil

Pracuje na Palestře od začátku roku 1991, kdy začal učit v kurzech Sportovní masáže. Od roku 1992 pracoval na ATVS PALESTRA jako vedoucí oddělení rekvalifikací, v roce 2006 přešel na VŠTVS PALESTRA jako vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání, manažer grantových programů a tajemník jednatele. Je odpovědný za přípravu akreditací některých nových studijních programů, je zástupcem Palestry v mezinárodních organizacích a členem Stálého poradního sboru Ministerstva vnitra ČR pro ochranu měkkých cílů.

Akademický rozvoj

Je absolventem několika vzdělávacích programů na Palestře.

Magisterský titul získal na UJAK v Praze.

V současné době studuje doktorský studijní program na FSS MUNI v Brně.

Významné aktivity

Od roku 1995 spolupracuje se společností Prague International Marathon při pořádání běžeckých akcí, v posledních letech na pozici koordinátor závodů běžecké ligy RUNCZECH. Je ředitelem silničního běžeckého závodu PALESTRA Kbelská 10. Od LOH v Londýně 2012 koordinuje dobrovolníky pro Český olympijský výbor v projektech Olympijských parků a Olympijských festivalů. Byl členem organizačního výboru MS v ledním hokeji 2015 v ČR na pozici ředitel oddělení dobrovolníků.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

MIROVSKÝ, Tomáš. Comparison of the demographic profile of volunteers at the Olympic Festivals in the Czech Republic in the years 2014 – 2022. Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe. 2023, 1, 53-62. ISSN 2657-3245. Dostupné ZDE.

MIROVSKÝ, Tomáš, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Changes in volunteer preferences at Olympic festivals associated with the Covid-19 disease pandemic. Scientia et Societas. 2023, 19(1).  Dostupné ZDE.

MIROVSKÝ, Tomáš. Bezpečnost při hromadných zájmových aktivitách jako zdroj pozitivního prožitku. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v hisorických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 142-151. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné zde.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, MIROVSKÝ, Tomáš, JIRÁSKO, Robin. Significance of awareness about wellnessin Czech sportsman. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. p. 98-110. ISBN 978-80-87723-52-4.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-.