9
Led 2020

Pozvánka na Konferenci psychosomatické medicíny 28. – 30. 5. 2020

Ve dnech 28. – 30. 5. 2020 proběhne v Liberci Konference psychosomatické medicíny.

VŠTVS PALESTRA se podílí prostřednictvím členky programového výboru, kterou je Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. a také je vydavatelem kolektivní monografie z vybraných konferenčních přispěvků.

Více informací a přihlášku k účasti najdete na http://psychosomatika-konference.cz/