Odborný profil – Hana Pejšová

 • Ing. Hana Pejšová

Kontakty:

 • pejsova@palestra.cz
 • Katedra wellness a výživy
 • Vysokoškolský pedagog

 

Vzdělání:

 • 2014 – 2020    studium Ph.D, 1LF UK Praha, obor Preventivní medicína, téma disertační práce (finalizovaná): Vliv lázeňské léčby na změny antropometrických a biochemických parametrů u obézních pediatrických pacientů
 • 1999                doplňkové studium při VŠCHT Praha, obory – hygiena výživy, dietologie, patologie výživy, zakončeno zkouškami
 • 1991 – 1996     VŠCHT Praha, potravinářská fakulta, katedra mléka, tuků, detergentů a kosmetických výrobků, zakončeno státními zkouškami

Hlavní témata odborného zájmu:

 • Potravinářství – výroba potravin, legislativa, doplňky stravy, biopotraviny, PNT, kvalita a bezpečnost potravin
 • Nutriční význam potravin
 • Ekonomie výživy – výživová a potravinová politika, výživová doporučení, spotřeba potravin, trendy ve výživě, kontrola kvality a bezpečnosti potravin, environmentální politika
 • Alternativní směry ve výživě
 • Preventivní výživa – výživa v prevenci obezity a chronických neinfekčních onemocnění

Významné aktivity:

 • Člen SPV
 • Člen ČTPP
 • Garant praxí pro obory BNT a NNSP, 1LF UK
 • Grantová činnost na 1LF UK
 • Vedení a oponentury závěrečných prací na 1 LF UK
 • Pravidelná účast na konferencích a seminářích pořádaných SPV, Mze, VŠCHT, ČSAT

Publikační činnost:

Pejsova H, Hubacek JA, Zemankova P, Zlatohlavek L. Baseline Leptin/Adiponectin Ratio is a Significant Predictor of BMI Changes in Children/Adolescents after Intensive Lifestyle Intervention. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019;127(10):691-696. doi:10.1055/a-0859-7041

Zlatohlávek, Lukáš a Hana Pejšová. Výživa a imunologie, alergologie. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. 2019, s. 297-309. ISBN 978-80-88129-44-8.

Zlatohlávek, Lukáš, Hana Pejšová a Štěpán Svačina. Základní složky potravy. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. 2019, s. 31-51. ISBN 978-80-88129-44-8.

Zlatohlávek, Lukáš a Hana Pejšová. Vegetariánská dieta. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. 2019, s. 395-412. ISBN 978-80-88129-44-8.

Šmídová, Zuzana a Hana Pejšová. Probiotika v naší výživě. Výživa a potraviny. 2019, 74(6), 158-161. ISSN 1211-846X.

Šmídová, Z., Pejšová, H. Prebiotika a synbiotika v naší výživě. Výživa a potraviny. 2020, 75(3), 62-65. ISSN 1211-846X.