Profil – Jan Tichý

  • Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Kontakty:

  • jan.tich@seznam.cz

Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (VUT v Brně, FAST). Doktorát získal na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde působil v letech 2004 – 2020 jako odborný asistent.

Kromě výuky předmětů zaměřených na ekonomiku podniku a ekonomiku dopravy se specializuje zejména na kalkulace nákladů dopravního provozu. Je autorem či spoluautorem desítek publikací (studií, posudků, knih, článků apod.). Na teoretické poznatky získané během svého působení na ČVUT navazoval v letech 2004 až 2020 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s. (potažmo Rextim holding a.s.), kde byl vedoucím projektu IS NEMO zaměřeného na facility management nemovitostí v majetku společnosti.

Od června 2020 pracuje na odboru strategie na Ministerstvu dopravy ČR, kde se specializuje na železniční segment. V rámci svého volného času rozvíjí pod hlavičkou spolku IODA aplikace IODA, VýRočenky a CosTra.