Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Kontakty:

  • vetrovska@palestra.cz

Pracovní činnosti

  • vysokoškolský pedagog, fyzioterapeut

Vzdělání

  • 2004 – 1.LF UK v Praze – Fyzioterapie, Bc.
  • 2006 –  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Fyzioterapie,  Mgr.
  • 2008 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Mgr.
  • 2017 – 1.LF UK v Praze – Fyziologie a patofyziologie člověka, Ph.D.

 

Publikační činnost

MATOULEK, M., SVOBODOVÁ, Š., VĚTROVSKÁ, R., STRÁNSKÁ, Z. a SVAČINA, Š.. Post-exercise changes of betahydroxybutyrate as a predictor of weight changes. Physiol Res. 2014, 63(2), 321-325. ISSN 0862-8408, eISSN 1802-9973. IF=1.701.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V.. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699. ISSN 1381-6128, eISSN 1873-4286. IF=2.44.

VĚTROVSKÁ, R., MATOULEK, M., VILIKUS, Z., SLABÝ, K.. Složení těla neovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(3), 130‑139.

VĚTROVSKÁ, R., LAČŇÁK, Z., HALUZÍKOVÁ, D., FÁBIN, P., HÁJEK, P., HORÁK, L., HALUZÍK, M., SVAČINA, Š., MATOULEK, M.. Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou. Vnitř Lék. 2009, 55(5), 455‑461.

Větrovská, R., Hillayová D., Řezníček, P., Kubala Havrdová, E. Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové activity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2019; 28: 1: 189 – 193.

Zelinka, T., Větrovská, R., Trachta, P., Mikeš, O., Matoulek, M. In obese women three-month exercise training according to perceived effort lowers blood pressure during submaximal levels of exercise. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2016; 25: 4: 173 – 180.

VĚTROVSKÁ, R., VILIKUS, Z., KLASCHKA, J., STRÁNSKÁ, Z., SVAČINA, Š., SVOBODOVÁ, Š. a MATOULEK, M. Does impedance measure a functional state of the body fat? Physiol Res. 2014, 63(2), 309-320. IF=0,636.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, j., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699.

Matoulek M., Větrovská, R., Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během lázeňské léčby dětí s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 3: 189 – 193.

Větrovská, R., Matoulek, M., Kosová, B. Obézní dítě a lázeňský pobyt – co mu přináší? Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 1: 31.

NOVOTNÁ, K., SUCHÁ, L., ŘEZNÍČEK, P. et all. Maraton 24hodinového cvičení pro roztroušenou sklerózu: způsob, jak podpořit fyzickou aktivitu lidí s roztroušenou sklerózou. Multiple Sclerosis journal. 913-913. 2017.