Profil – Markéta Vochoska Haindlová

  • Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M.

Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M. je zakladatelkou Advokátní kanceláře Markéty Haindlové. Po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2009) a následném absolvování LL.M. programu na univerzitě v Curychu (2010) se od roku 2013 věnuje výkonu advokacie.

V roce 2010 byla zvolena předsedkyní Odvolací a revizní komise Českomoravského fotbalového svazu (nyní Fotbalová asociace České republiky) a tuto funkci zastávala do roku 2013. Současně v roce 2011 spoluzakládala Českou asociaci fotbalových hráčů, jejíž je od roku 2013 předsedkyní, a stála u zrodu České asociace hokejistů, která chrání práva hráčů od roku 2013.

Markéta rovněž působila jako členka výkonného výboru mezinárodní asociace hokejových odborů WAIPU a předsedkyně Právního výboru Evropské federace malého fotbalu. Publikace European Sports Law and Policy Bulletin a International and Comparative Sport Justice doporučuje Markétu Vochoska Haindlovou jako specialistu v oboru sportovního práva v České republice.
‍Markéta působí externě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší v rámci předmětu Sportovní právo.