Profil – Ondřej Špaček

  • Mgr. Ondřej Špaček

Kontakty:

  • o.spacek@economicimpact.eu

Vystudoval obor sociální geografie a demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Do světa sportu, sportovních akcí profesně vstoupil již před téměř 30 lety, kdy organizoval různé sportovní a volnočasové akce a rozvojové programy. Nyní se Ondřej věnuje přípravě strategických a analyticko-syntetických dokumentů v oblasti sportu, rozvoje regionů, cestovního ruchu, a volnočasových aktivit. Této činnosti se intenzivně věnuje již 14 let a za toto období zpracoval více než 300 projektů. Své znalosti využil například při přípravě komplexních strategických dokumentů věnovaných rozvoji sportu v Česku a na Slovensku. Jednou z hlavních oblastí, kterým se Ondřej věnuje, jsou dopadové analýzy sportu, sportovních akcí, kdy pro tyto studie vytvořil vlastní metodiku identifikace a kalkulace multiplikačních efektů a z nich vyplývajících přínosů, především pro veřejný sektor.

Je autorem komplexní analýzy přínosu sportu pro veřejné rozpočty v Česku či analýzy pozitivních dopadů vyplývajících z konání sportovních akcí v ČR.

Spolupracuje s Národní sportovní agenturou, s Českým olympijským výborem a s dalšími sportovními asociacemi a organizacemi.