Informace pro uchazeče z VOŠ a jiných VŠ

Přijímání uchazečů z VOŠ a jiných VŠ do vyšších semestrů závisí na tom, do jaké míry se shoduje studijní plán dané školy se studijním plánem VŠTVS Palestra. Doporučujeme uchazečům prohlédnout si studijní plány VŠTVS Palestra.

Postup pro uznání předmětů:

  • podání elektronické přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku za přihlášku ve výši 850 Kč*
  • podání žádosti o uznání předmětů přes informační systém Moggis a uhrazení poplatku za žádost ve výši 3000 Kč*
  • do žádosti uchazeč vkládá jako přílohu přehled studia, který je opatřen podpisem a razítkem dané školy
  • příloha se vkládá ve formátu pdf
  • maximální velikost všech nahrávaných příloh je 5MB
  • pokud má přehled studia více stránek, uchazeč naskenuje stránky do jednoho souboru
  • různé přílohy uchazeč naskenuje do samostatných souborů, které pojmenuje (např. „přehled studia“, „certifikát Fitness“, certifikát Masáže“ apod.)
  • do textu žádosti uchazeč uvede název předchozí školy a předchozího studijního programu a uvede název studijního programu (u SKS včetně specializace), do kterého se chce na VŠTVS Palestra zapsat

Vyjádření k žádosti obdrží uchazeč do 30 dnů přes informační systém Moggis (osobní složka), případně bude vyzván k osobní schůzce.

Žádost posuzuje prorektorka pro pedagogickou činnost.

Uznávání předmětů dále upravuje Směrnice ST/12Rozhodnutí rektora č. 82.

*Musí být uhrazeno do 3 dnů od podání.

«« zpět na přijímací řízení 

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370