Pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
doc. PhDr. Pavla Tilingera, CSc.

6. bienále

mezinárodní vědecké konference

“WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”

Praha, 07/11/2019

TEMATICKÉ OKRUHY:

Konference zahrnuje tři hlavní tematické okruhy:

  • Wellness, zdraví a kvalita života seniorů;
  • Veřejné povědomí o významu wellness pro lidský život;
  • Zdravotní přínosy wellness pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách sportu.

Cílem mezinárodní konference je pomoci překlenout propast mezi výzkumem a aplikací výstupů. Celkovým účelem je usnadnit sdílení znalostí a praktických transformací z mezinárodního hlediska.

JAZYK: český, anglický 

PROGRAM KONFERENCE ZDE
SBORNÍK ABSTRAKTŮ ZDE

VIDEOZÁZNAM ZDE a ZDE


PREZIDENT MEZINÁRODNÍ KONFERENCE:

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – Rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika


VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:

Předseda vědeckého výboru: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovenská republika
prof. Dr. habil. Eugeniusz Bolach, PhD..– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wroclaw, Polská republika
Dr. habil. Bartosz Bolach, PhD. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wroclaw, Polská republika
prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
PhDr. Klára Daďová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
prof. Shivnath Ghosh, PhD. – Himachal Pradesh University, Shimla, Indie
Katarzyna Gebura, PhD. – Wroclaw University school of PE and Sport, Wroclaw, Republic of Poland
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovenská republika
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
Prof. Tetsuo Harada, PhD. – Kochi University, Kochi, Japonsko
doc. MUDr. Dobroslava Jandová  – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
doc. Petar Iankov, PhD. – National Sport Academy „Vasil Levski“, Sofie, Bulharsko
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
prof. Waheeda Khan, PhD. – SGT University, Gurgaon, Indie
doc. Misako Kawamata, PhD. – Kochi University, Kochi, Japonsko
prof. Andrzej Kosmol, PhD. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, Polská republika
Krystyna Boroń-Krupińska, PhD. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wroclaw, Polská republika
doc. Marina Malygina, PhD. Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Ruská federace
prof. Alida Moonen, PhD. National Wellness Institute, USA
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. Krajská nemocnice České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
prof. Rado Pišot, PhD. – Institut of Kinesiology Research, Koper, Republika Slovinsko
Dr. habil. Beata Pitula, Ph.D.  – University of Silesia in Katowice, Katowice, Polská republika
Marta Stępień – Słodkowska, PhD, Uniwersytet Szczeciński, Szczeciń, Polsko
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
RNDr. Ludmila Vacek, PhD. – Global Spa Concepts Inc., Vancouver, Kanada
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
dr hab. Jacek Wąsik, prof AJD. – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, Polská republika
prof. Yuriy Zverev, MD, PhD. Lobachevsky University, N. Novgorod, Ruská federace

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru:

Mgr. Kamila Bulířová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

 

Členové:

Mgr. Jiří Kajzar – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Mgr. Jana Kočí, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Alena Malcová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika


VÝSTUPY:

On-line video vysílání a nahrávání prezentací v modelu Open Access s trvalým, okamžitým a bezplatným přístupem k výsledkům vědy a výzkumu na internetu;

Publikování konferenčních příspěvků bude provedeno formou odborné knihy (příspěvky, které úspěšně projdou recenzemi) nebo formou článků v recenzovaném vědeckém časopise Acta Salus Vitae. ISSN 1805 – 8787, http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae


Programový rámec:

Konferenční program zahrnuje následující součásti:

  • Referáty klíčových řečníků (20 min + 5 min diskuze)
  • Posterová sekce (Poster ve formátu: A0 841 x 1189 mm nebo A1 594 x 841mm)
  • Konferenci předchází workshop „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“ zaměřený na prezentaci a diskuzi k využití metod a výsledků tříletého projektu GAČR 17-250S v termínu 18.10.2019 v budově VŠTVS PALESTRA, viz podrobné informace

Přihláška, Téma příspěvku, Abstrakt  kajzar@palestra.cz
Termín: 18. 10. 2019

Informace k publikačnímu výstupu
Konečný termín pro dodání textu: 15.11.2019. Zaslat na e-mail: bulirova@palestra.cz


Praha 23. 9. 2019

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., Prorektorka pro vědu a výzkum