21
Dub 2021

Zemřel doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Těžko hledáme slova, protože zemřel doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., dlouholetý vedoucí Katedry sportů a pobytu v přírodě.

Asi není absolvent VŠTVS PALESTRA, který by s ním nezažil alespoň jeden kurz. Byl s námi od zahájení výuky v roce 2004 až do letošního roku, kdy v únoru dokončil nové studijní opory pro studijní program Wellness specialista.

Honzo, moc nám budeš chybět. Upřímnou soustrast rodině.