VÝSTUPY

ÚČASTNÍCI

PROGRAM

Pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
doc. PhDr. Pavla Tilingera, CSc.
a ve spolupráci s Českou pedagogickou společností

pořádáme

5. ročník

mezinárodní vědecké konference

“POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ”

Praha 5. 11. 2020

CÍL KONFERENCE
Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji.

PROGRAM
Dopolední program (plenární jednání)  9,30 – 12,00 hod.
Kapacita 100 účastníků

Odborní garanti:
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Vědecký a organizační výbor ZDE


Jednání v sekcích 12.30 – 15.00 /případné workshopy 15.00 – 17 hod.
Kapacita 160 účastníků/dle požadavku vedoucího workshopu

Sekce:

  • Pohyb a prožitek
  • Terapeutické přístupy založené na prožitku a zkušenosti/etické aspekty využití prožitku při práci s klientem
  • Edukační projekty rozvíjení osobnostního a profesního růstu s využitím prožitku a zkušenosti

Zájemci mohou téma představit formou přednášky v sekci, posteru či workshopu v rozsahu 60 min. Workshopy budou probíhat po ukončení sekcí.

Součástí konference bude rovněž workshop vedený doc. Janem Neumanem, obsah workshopu i čas bude upřesněn do konce dubna 2020 prostřednictvím webových stránek konference.

Výstupem konference a semináře bude vědecká kolektivní monografie „Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí“.

Přihláška na konferenci s příspěvkem ZDE

Přihlášku posílejte na svamberk.sauerova@palestra.cz

Pokyny pro autory

Termín k odevzdání přihlášky s abstraktem je do 30. 9. 2020.
Termín zaslání kompletního příspěvku je do 30. 11. 2020.

Těšíme se na setkání na VŠTVS PALESTRA, Praha