MONOGRAFIE – v přípravě

PROGRAM

5. ročníku

mezinárodní vědecké konference

“POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ”

Praha 5. 11. 2020

 

Seznámení s účastníky a jejich příspěvky (prezentace/videa/tištěné příspěvky) lze nalézt v sekci Účastníci.  Vstup do medailonků je umožněn průběžně, některé příspěvky budou 5.11. po ukončení konference uzamčeny.

5.11. 2020 od 15 – 16.30

On-line sdílení zkušeností, prostor pro dotazy v prostředí proběhne v prostředí Google Meet, pozvánku účastníci obdrží mailem (včetně zájemců o pasivní účast). Děkujeme všem za pochopení a těším se na slyšenou 5.11. mezi 15. hodinou a 16.30.

Výstupem z konference bude odborná monografie.