Směrnice VaV/08 – Interní studentské projekty
Úplné znění směrnice ke stažení zde.

Směrnice VaV/07 – Interní projekty vědy a výzkumu
Úplné znění směrnice najdete zde.

Směrnice VaV/06 – Statut interní grantové rady GAPA
Úplné znění směrnice najdete zde.

Směrnice VaV/05 ve znění dodatku č. 3 – Vnitřní evaluace vědecko-výzkumné činnosti
Úplné znení směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/04 – Zásady studentské grantové soutěže
Úplné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/03 ve znění dodatku č. 1 – Postup evidence výsledků
Úplné znění směrnice naleznete zde.
Příloha č. 1 zde.
Příloha č. 2 zde.

Směrnice VaV/02 – Nakládání se ziskem
Úplné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/01 – Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje na VŠTVS PALESTRA
Úplné znění směrnice naleznete zde.