PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

 
Přijímací řízení 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2018/2019 je otevřené do 15. 8. 2018.

 

Zájemci o prezenční formu studia mohou kontaktovat paní Danu Kopeckou: kopecka@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370. 

Zájemci o kombinovanou formu studia mohou kontaktovat paní Evu Kaiserovou, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.

PŘIHLÁŠKU pro bakalářské studium naleznete zde.

PŘIHLÁŠKU pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro bakalářské studium naleznete zde.

Bližší informace pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy ATVS PALESTRA naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy VOŠ a zájemce přestupující z jiných VŠ naleznete zde.

Bližší informace pro zájemce cizí státní příslušnosti (s výjimkou slovenské národnosti) poskytuje studijní oddělení telefonicky nebo e-mailem na kopecka@palestra.cz.

Studentský průkaz - prezenční studium 
Žádost o kartu ISIC

Studentský průkaz - kombinované studium
Žádost o kartu ALIVE