PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

 
Přijímací řízení 2016/2017

1. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2016/2017 je otevřené do 30. 6. 2016.
2. kolo přijímacího 
řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2016/2017 již pouze telefonicky nebo osobně na studijním oddělení.

Zájemci o prezenční formu studia mohou kontaktovat paní Danu Kopeckou: kopecka@palestra.cz, 281 930 160, 731 411 370.
Zájemci o kombinovanou formu studia mohou kontaktovat paní Evu Kaiserovou, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 286 850 188.

PŘIHLÁŠKU pro bakalářské studium naleznete zde.

PŘIHLÁŠKU pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro bakalářské studium naleznete zde.

Bližší informace pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy ATVS PALESTRA naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy VOŠ a zájemce přestupující z jiných VŠ naleznete zde.

Bližší informace pro zájemce cizí státní příslušnosti (s výjimkou slovenské národnosti) poskytuje studijní oddělení telefonicky nebo e-mailem na kopecka@palestra.cz.