KNIHOVNA

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Výpůjční doba:
Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 15:00 hod.
Pro studenty kombinovaného studia je knihovna otevřena v sobotu a neděli při výuce od 8:00 do 15:00 hod.

Knihovní řád knihovny
Knihovní a výpůjční řád knihovny naleznete zde.


Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou.

Knihovní systém Tabbybook
Studenti VŠ mají nastavený přímý vstup do systému z Moggisu (záložka Knihovna).

Vstup do veřejného internetového katalogu ZDE. Po zadání kategorie, případně názvu nebo autora publikace a příkazu HLEDAT najdete výpis hledaných publikací. 

Přihlášení je možné pouze pro studenty a zaměstnance VŠTVS PALESTRA. Přihlašovací údaje jsou totožné s přístupovými údaji do MOGGISu. 

Vrácení publikací provádíte do knihovny nebo ve výjimečném případě po předchozí dohodě (emailem, telefonicky, osobně) na studijní nebo ekonomické oddělení.
V knihovně je možné koupit skripta a jiné publikace vydané VŠTVS PALESTRA. Seznam a ceny najdete zde. 

Kontaktní osoba:  Alena Malcová
                               malcova@palestra.cz

                               tel: 212 277 722

Národní lékařská knihovna nabízí knihovnicko-informační služby ke zvýšení zdravotní informační gramotnosti . Více informací najdete zde.

Volně dostupné odkazy:

Sports and Recreation: http://www.degruyter.com/browse?t1=SR
Elsevier:
https://www.elsevier.com/
Portál České republiky:
http://www.czech.cz/en/Home-en
ProQuest STM Package:
http://www.proquest.cz/
Katalogy a databáze Národní knihovny:
http://aleph.nkp.cz
Vyhledávání
odborné literatury: 
https://scholar.google.cz/
Databáze
sportovních zařízení:
http://odkazy.seznam.cz/Sport/Sportovni-informacni-servery/Databaze-sportovnich-zarizeni/
Pražská
tělovýchovná unie:
http://www.ptupraha.cz/
Český
statistický úřad:
https://www.czso.cz/
Wellness
noviny:
http://www.wellnessnoviny.cz/
Zdravá
výživa:
http://www.zdravavyziva.cz/
Časopis
Česká 
kinantropologie:
http://www.ceskakinantropologie.cz/
Medline
– databáze citací a abstraktů:
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/pubmed.html
Národní
lékařská knihovna:
http://www.medvik.cz/bmc/
Národní
úložiště šedé literatury:
http://nusl.techlib.cz/index.php/O_sluzbe
Digitální
knihovna českých elektronických online zdrojů:
http://www.webarchiv.cz/cs.
Elektronické knihy Masarykovy univerzity: https://emuni.publi.cz/ 

 

Aktualizace 16. 2. 2019