Pod záštitou
České pedagogické společnosti
Asociace vysokoškolských poradců
Českomoravské psychologické společnosti
a
ve spolupráci s European Network of Sports Academies

pořádáme

6. ročník mezinárodní vědecké konference

„ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V EDUKAČNÍCH A SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH“

Praha 3. 11. 2022

 

 

CÍL KONFERENCE
Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji.

 

PROGRAM
Dopolední program (plenární jednání)  9 – 12 hod.
Kapacita 100 účastníků

 

Odpolední program (jednání v sekcích) 13 – 17 hod.

Sekce:

  • prožitek a pohyb;
  • prožitek a péče o klienty;
  • prožitek a edukační praxe.

Posterové prezentace

SBORNÍK ABSTRAKTŮ

 

Odborný garant:
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vědecký a organizační výbor ZDE

 

Termíny:

Termín přihlášení k aktivní účasti s abstraktem do 30.9.2022

Termín k přihlášení k pasivní účasti do 30. 9. 2022

Termín odevzdání písemných příspěvků do 31. 10. 2022 – z nich bude sestavena recenzovaná monografie.

 

Zájemci o postery je mohou zaslat v elektronické podobě, postery umístíme do medailonku účastníka, případně uvítáme i krátký komentář formou videa k posteru.

Po konferenci všem aktivním účastníkům vystavíme potvrzení o účasti.

Případné dotazy lze řešit na telefonu garantky konference – M. Švamberk Šauerové (604 908 494).

 

Zájemci o účast i aktivní účast kontaktujte garantku konference e-mailem na svamberk.sauerova@palestra.cz

Pokyny pro autory

 

Těšíme se na setkání na VŠTVS PALESTRA, Praha

Organizační výbor:

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Tomáš Kaláb

Alena Malcová

Bc. Tereza Doležalová

Bc. Petra Hubáčková