Bakalářské

Fyzioterapie

Cílem studijního programu je vzdělat, vyškolit, vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu, získané či vrozené vady do aktivního společenského života. 
Detail kurzu
Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

Studenti si osvojí techniky sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory. Specializace je volena ve druhém ročníku studia.
Detail kurzu
Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybovou aktivitou a civilizačními chorobami i na moderní diagnostické metody.
Detail kurzu